Toimitus

Kipinää toimitetaan Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä käsin.

Päätoimittaja

Kia Andell, VTM
Kia Andell tekee sosiologian sekä kulttuurin ja terveyden alan tutkimusta yhdistävää väitöskirjaa, joka on saanut alkunsa KTT-yksikön tutkimushankkeen yhteydessä. Päätoimittajana hän on kiinnostunut löytämään yhä monialaisempia näkymiä kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kirjaviin kysymyksiin.
kkvaht(at)utu.fi

Toimitussihteeri

Annastiina Mäkilä, FM
Kulttuurihistorian tohtorikoulutettava Annastiina Mäkilä tutkii väitöskirjassaan mielenterveyteen erityisesti masennukseen liittyviä käsityksiä Suomen lähihistoriassa. Toimitussihteerinä hänen keskeisimpinä tehtävinään ovat sivuston ylläpitäminen, julkaisun suunnittelu ja taittaminen.
aemaki(at)utu.fi

Toimituskunta

Kipinää toimittaa Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön väki. Ensimmäisen numeron toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön johtaja Marja-Liisa Honkasalo, tutkijatohtori Anu Laukkanen sekä Asklepios-opintokokonaisuuden koordinaattorina vuosina 2016-2017 toiminut Ella Vihervuori.

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö kokoaa kevään 2017 aikana toimituskunnan seuraavia numeroita varten. Jos tutkimuksesi käsittelee kulttuuria ja terveyttä, taidetta tai hyvinvointia ja olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimittamaan Suomen ensimmäistä kulttuurisen terveystutkimuksen verkkojulkaisua, ota yhteyttä toimitukseen:

kipina@utu.fi